De Toekomst van Zoeken: Google’s Introductie van Generatieve AI met SGE

screenshot_hoe_google_er_uit_komt_te_zien_toekomst_dekstop_google
dibbes-icoon-innovatief-business-case

De Generatieve AI Revolutie in Google Search:Introductie van SGE

Google’s Nieuwste Doorbraak in Zoekmachine Innovatie

Google heeft zich altijd op het snijvlak van technologische innovatie bevonden. Nu brengen zij generatieve AI naar de voorgrond in Google Search. Door de jaren heen heeft AI een stille revolutie ontketend in de motor van Google Search, waarbij het de manier waarop gebruikers informatie ontdekken en ermee omgaan, radicaal heeft veranderd en de kwaliteit en relevantie van de zoekresultaten aanzienlijk heeft verbeterd. Zo denken wij bij Dibbes dat AI en SEO een perfecte match zijn

Van Spellingscorrectie tot BERT: Een Korte Geschiedenis van AI in Google Search

Google’s eerste toepassing van machine learning was in hun spellingscorrectiesysteem in 2001. Dit systeem hielp gebruikers sneller relevante resultaten te bereiken, ondanks spelfouten of typefouten. Recente doorbraken in AI, zoals de introductie van BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) in 2019, hebben de zoekervaring nog verder verbeterd. In plaats van woorden individueel te interpreteren, hielp BERT Google Search de context van woorden te begrijpen, wat leidde tot relevantere en nuttigere resultaten.

De Invoering van SGE: Een Nieuw Tijdperk in Google Search

Sinds de invoering van BERT heeft Google nog krachtigere taalmodellen toegepast op Search, zoals hun Multitask Unified Model (MUM) — een model dat 1000 keer krachtiger is dan BERT. MUM is getraind in 75 verschillende talen en op verschillende taken tegelijk, en is multimodaal. Maar we staan nog maar aan het begin van de mogelijkheden van generatieve AI in Google Search.

Wat is SGE?

SGE (Search Generative Experience) is een vroege stap in de transformatie van de zoekervaring door gebruik te maken van generatieve AI. Wanneer mensen SGE gebruiken, zullen ze merken dat hun zoekresultatenpagina op een nieuwe manier is georganiseerd om hen te helpen meer uit één zoekopdracht te halen. SGE stelt mensen in staat om geheel nieuwe soorten vragen te stellen die ze nooit dachten dat Google Search kon beantwoorden, snel een overzicht van een onderwerp te krijgen met links naar relevante resultaten voor verder onderzoek, en meer te bereiken, zoals het genereren van creatieve ideeën en concepten direct in Google Search.

Begrijp de kracht van SGE

SGE is gebaseerd op de grondbeginselen van Search. Het doel is om mensen te blijven verbinden met de rijke en levendige inhoud van het web, terwijl het streeft naar de hoogste normen voor informatie kwaliteit.

Hoe werkt SGE? AI-gestuurde snapshots

SGE maakt gebruik van AI-gestuurde snapshots om snel een overzicht te bieden, compleet met overwegingen en een nuttige synthese van relevante inzichten en informatie. Deze snapshots dienen als startpunt voor het verkennen van een breed scala aan inhoud en perspectieven op het web. SGE toont links naar bronnen die de informatie in de snapshot bevestigen, zodat gebruikers de informatie zelf kunnen verifiëren en verder kunnen verkennen.

Conversatiemodus

Met de nieuwe conversatiemodus kunnen gebruikers op een natuurlijke manier met Google communiceren over het onderwerp dat ze verkennen. Dit is bijzonder nuttig voor vervolgvragen en complexere of evoluerende informatiezoekopdrachten.

Verticale Ervaringen

SGE is ook nuttig voor informatiezoekopdrachten gerelateerd aan specifieke verticals, zoals winkelen of lokale zoekopdrachten. Bij productzoekopdrachten genereert SGE een snapshot van belangrijke overwegingen en een reeks productopties.

De Rol van Advertenties in SGE

Advertenties blijven een cruciale rol spelen, zelfs als Search gebruik maakt van de kracht van generatieve AI. Ze dienen als extra bronnen van nuttige informatie terwijl ze mensen helpen miljoenen bedrijven online te ontdekken.

Creativiteit en Gebruikerservaring

SGE helpt mensen om hun zoekopdrachten op creatievere manieren voort te zetten. Dit wordt ondersteund door uitgebreid gebruikersonderzoek, dat al jaren de evolutie van de Search-gebruikersinterface (UI) bepaalt.

Verantwoordelijke Toepassing van Generatieve AI

Google rolt SGE zorgvuldig uit als een experiment, in overeenstemming met hun AI-principes. Ze hebben uitgebreide stappen genomen en een zorgvuldige aanpak ontwikkeld om deze ervaring verantwoord te ontwikkelen.

Het Aanpassen van SEO Strategieën in het Licht van SGE

In het licht van deze nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk voor SEO specialisten om hun SEO-strategieën te herzien. SGE markeert een verschuiving van keyword-based search naar een meer contextuele, intentie-gebaseerde benadering. Dit betekent dat de relevantie van content en de kwaliteit ervan belangrijker zijn dan ooit. Het is niet langer genoeg om alleen de juiste keywords te hebben – content moet nu ook voldoen aan de werkelijke zoekintentie van gebruikers en waardevolle, uitgebreide antwoorden bieden op hun vragen.

Bovendien, met de invoering van AI-gestuurde snapshots, zal SGE in staat zijn om snel een overzicht te bieden van een onderwerp, compleet met links naar relevante resultaten voor verder onderzoek. Dit betekent dat linkbuilding en het hebben van kwalitatief hoogwaardige backlinks nog belangrijker zal zijn, aangezien deze een rol zullen spelen in de manier waarop SGE een onderwerp samenvat en relevante bronnen presenteert.

De nieuwe conversatiemodus van SGE impliceert ook dat de manier waarop zoekopdrachten worden geformuleerd, zal veranderen. Gebruikers zullen in staat zijn om complexere vragen te stellen en te communiceren met Google op een meer natuurlijke manier. Dit betekent dat long-tail zoekwoorden en semantisch zoeken een grotere rol gaan spelen in SEO, aangezien ze helpen om de context en intentie van een zoekopdracht beter te begrijpen.

Het Trainen van Google’s Model

Google’s nieuwste update, Search Generation Engine (SGE), is gebaseerd op een verscheidenheid aan grote taalmodellen (LLM’s), inclusief geavanceerde versies van MUM en PaLM2. Het gebruik van een reeks van deze modellen stelt Google in staat om ze verder te optimaliseren en af te stemmen op de unieke behoeften van de gebruikers. Als online marketing bureau is het essentieel dat we begrijpen hoe deze technologieën werken om maximale resultaten te behalen voor onze klanten.

Menselijke Input en Evaluatie: De Sleutel tot Succes

Bij Google ligt de nadruk op menselijke input en evaluatie bij de ontwikkeling van hun producten. Ze gebruiken onafhankelijke Search Quality Raters om te helpen bij het meten van de kwaliteit van de uitvoer en de weergegeven resultaten. Hoewel deze beoordelingen geen directe invloed hebben op de output van SGE, zijn ze cruciaal voor het trainen van de LLM’s en het verbeteren van de algemene gebruikerservaring.

Red Teaming: Het Identificeren van Verbeterpunten

Google houdt zich ook bezig met ‘red teaming’ of adversarial testing. Dit proces helpt om gebieden te identificeren waar de systemen niet presteren zoals bedoeld, inclusief problemen met bias, veiligheidsproblemen en andere aspecten die verbeterd kunnen worden.

nieuwe_manier_van_google_zoeken_overzicht_sge

Kwaliteitssystemen voor Zoeken: De Integratie van Generatieve AI

In de loop der jaren heeft Google generatieve AI geïntegreerd in hun Zoeksystemen. Deze integratie is gebaseerd op hun kern zoekrangschikking en kwaliteitssystemen die ze al tientallen jaren perfectioneren. Met een zorgvuldig en rigoureus evaluatieproces zorgt Google ervoor dat elke update aan hun hoge normen voor het leveren van betrouwbare resultaten voldoet.

Beleid en Richtlijnen: Het Voorkomen van Overtredende Inhoud

Google’s geautomatiseerde systemen zijn ontworpen om content die in strijd is met hun beleid te voorkomen in SGE. Wanneer overtredende inhoud verschijnt, nemen ze maatregelen om te voorkomen dat deze inhoud opnieuw verschijnt. Deze voorbeelden worden ook gebruikt om toekomstige verbeteringen aan de modellen te informeren.

Feitelijkheid versus Vloeiendheid: Het Belang van Converserende Antwoorden

Een van de belangrijkste kenmerken van SGE is dat de antwoorden vloeiend en converserend zijn. Google heeft ontdekt dat menselijke evaluatoren meer vertrouwen hebben in de antwoorden en minder snel fouten opmerken wanneer de antwoorden vloeiend en converserend zijn. Dit is een belangrijk aspect om in gedachten te houden bij het optimaliseren van content voor zoekmachines.

SEO meets CRO: Het belang van gebruikerservaring

SGE onderstreept ook het belang van de gebruikerservaring. Aangezien SGE is ontworpen om gebruikers te helpen hun zoekopdrachten op creatievere manieren voort te zetten, moeten website-eigenaren ervoor zorgen dat hun sites niet alleen informatief en relevant zijn, maar ook gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk. Dit betekent dat factoren zoals site-snelheid, mobielvriendelijkheid en UI/UX design cruciaal zullen zijn in de nieuwe SEO landschap.

Bekende Beperkingen van de Nieuwe Update

Net als elke nieuwe technologische ontwikkeling, heeft Google’s nieuwste update, de Search Generation Engine (SGE), zijn eigen beperkingen. Hoewel Google heeft gewerkt aan het inbouwen van verschillende beschermingsmaatregelen in SGE, zijn er nog steeds bekende beperkingen van zowel de grote taalmodellen (LLM’s) als de experimentele vorm van deze nieuwe ervaring. Google heeft al verbeteringen aangebracht met updates van het model en aanvullende fine-tuning, en ze verwachten in de toekomst nog meer vooruitgang te boeken naarmate SGE verder ontwikkelt.

Beperkingen Google

Tenslotte, terwijl SGE een nieuwe wereld van mogelijkheden opent, heeft het ook zijn eigen beperkingen. Als SEO specialisten moeten we deze beperkingen begrijpen en ernaar streven om onze strategieën voortdurend te herzien en aan te passen naarmate de technologie evolueert. Het is een opwindende tijd om in SEO te zijn, en we moeten allemaal bereid zijn om te leren, te experimenteren en te groeien met deze nieuwe ontwikkelingen.

Bouwen aan de Toekomst van Zoeken: Een Samenwerking

Google benadrukt het belang van verantwoordelijkheid en transparantie bij het uitrollen van SGE. Ze streven ernaar om duidelijke verwachtingen te scheppen bij hun gebruikers en zijn zich bewust van de bestaande beperkingen. Door SGE eerst beschikbaar te stellen via Search Labs, geeft Google mensen de kans om interactie te hebben met deze nieuwe technologie, terwijl ze duidelijk maken dat het nog steeds in een experimentele fase verkeert.

Het is belangrijk om op te merken dat Google actief werkt aan het verbeteren van de ervaring en zich inzet voor kwaliteitsverbeteringen en uitbreiding van de mogelijkheden. Ze kijken uit naar feedback van gebruikers in Labs om de update te blijven verbeteren en verder te ontwikkelen, met als uiteindelijk doel om samen de toekomst van zoeken te bouwen.

Als marketeer of bedreifseigenaar is het belangrijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en te begrijpen hoe ze onze strategieën voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) en online marketing kunnen beïnvloeden. Bij Dibbes zijn we toegewijd aan het volgen van deze ontwikkelingen en het ondersteunen van onze klanten bij het navigeren door het veranderende digitale landschap.

toekomst_van_google_introductie_sge

Conclusie over de toekomst van Google:

Het is cruciaal om te onthouden dat de komst van SGE de waarde van ethische SEO-praktijken, zoals het creëren van kwalitatieve content en het verbeteren van de gebruikerservaring, verder versterkt. Terwijl black-hat technieken zoals keyword stuffing en het kopen van links steeds minder effectief worden, zal het creëren van waardevolle content die de vragen van gebruikers echt beantwoordt, een duurzamere en effectievere strategie blijken te zijn.

Daarnaast zal het belang van technische SEO alleen maar toenemen. Aspecten zoals website snelheid, mobielvriendelijkheid en gestructureerde gegevens zullen allemaal een rol spelen in hoe effectief een website is in het aantrekken en behouden van gebruikers. Met de toenemende rol van AI in zoekmachines, is het ook mogelijk dat we in de toekomst meer geavanceerde technische SEO-technieken zullen zien, zoals het gebruik van AI om websiteprestaties te optimaliseren of om beter te begrijpen hoe gebruikers met een website omgaan.

Tot slot is het belangrijk om in gedachten te houden dat, hoewel de komst van SGE zeker veranderingen zal brengen in de manier waarop we SEO benaderen, de kernprincipes van SEO – het creëren van waardevolle, gebruikersgerichte content en het zorgen voor een goede gebruikerservaring – hetzelfde blijven. Zoals altijd zullen de meest succesvolle SEO-strategieën degenen zijn die zich aanpassen aan nieuwe technologieën en trends, maar die ook trouw blijven aan deze fundamentele principes.

In het licht van de SGE-update is het duidelijk dat we ons bevinden in een spannende, uitdagende en opportuniteit rijke tijd in de wereld van SEO. Het is aan ons, als SEO-specialisten, om de uitdaging aan te gaan, te blijven leren en onze strategieën voortdurend te herzien om ervoor te zorgen dat we onze klanten de best mogelijke resultaten blijven bieden. Het is nu, meer dan ooit, tijd om te innoveren, te experimenteren en te groeien.

Meer winst uit Google?

Gratis SEO audit

Neem contact met ons op voor het aanvragen van een vrijblijvende audit.
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Privacy Policy / Terms of Service van Google zijn van toepassing.

Share Post: